سانچز اسپانیایی در مراکش برای ترمیم حصارها پس از بحران
پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا روز پنجشنبه در رباط بود تا با وجود انتقادات از داخل دولت چپ‌گرای خود مبنی بر تسلیم شدن در برابر فشار مراکش، «مشارکت استراتژیک» را از سر بگیرد.


دیدگاهتان را بنویسید