بازار اجاره در محبوب ترین مناطق اسپانیا برای ساکنان خارجی چگونه است؟
وضعیت فعلی اجاره ملک در اندلس، کاتالونیا، مادرید و بالئاریکس چگونه است؟ قیمت ها در کجا و چقدر و کجا کمترین افزایش را داشته اند؟


دیدگاهتان را بنویسید